startbaner verkeersveiligheid
  • Bestuur: Gemeente Malle
  • Contract: Bepaalde duur (1 jaar)
  • Vereisten: jonger dan 26 jaar, laaggeschoold
Functie

Je wordt tewerkgesteld bij het gemeentebestuur van Malle en werkt mee aan de verdere uitbouw van de verkeersveiligheid in onze schoolomgevingen, onder andere door in te staan als gemachtigd verkeersopzichter. Je verzorgt daarnaast de administratieve afhandeling van de verschillende projecten die te maken hebben met verkeersveiligheid en mobiliteit en verstrekt op een klantvriendelijke wijze informatie over deze dossiers. Je werkt nauw samen met de medewerker mobiliteit, en het hele team van de dienst ruimtelijke ordening en mobiliteit.

Profiel

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een functie van startbaner zijn:

- Laaggeschoold zijn (geen diploma secundair onderwijs hebben)

- Jonger dan 26 jaar zijn

Aanbod

Je ontvangt een contract van bepaalde duur voor een periode van 1 jaar, voor een voltijdse tewerkstelling.

De functie kadert in het startbanenproject verkeersveiligheid van het Agentschap voor Onderwijsdiensten. Je krijgt een coordinator toegewezen die je startbaan mee opvolgt, en ook je salaris wordt via AGODI uitbetaald. Meer informatie vind je in de brochure van AGODI via http://www.agodi.be/sites/default/files/atoms/files/2016_09_06_Infobrochure_medewerkers_Verkeersveiligheid.pdf .

Bijkomende informatie

Opmerking: een basiskennis van de meest gebruikte computerprogramma's (word, excel), is belangrijk omdat administratieve taken een belangrijk onderdeel zijn van de functie.

Het aanwervingsexamen vindt plaats op donderdag 26 oktober 2017. (Let op: deze datum is gewijzigd!)