Administratief medewerker vrije tijd
 • Bestuur: Gemeente Malle
 • Contract: onbepaalde duur
 • Vereisten: diploma secundair onderwijs
 • Solliciteer tot en met: 23 januari 2019
Functie

Als voltijds administratief medewerker vrije tijd ben je één van de gezichten van ons vrijetijdsloket.

 • Je helpt de bezoekers van het vrijetijdsloket op een klantvriendelijke manier verder.
 • Je staat in voor de communicatie van de vrijetijdsdiensten: de briefwisseling, telefonie, berichten op de website en sociale media (beheer van de Uit in Malle-facebookpagina), teksten voor persberichten en op brochures en flyers, redactie van het vrijwilligerskrantje,...
 • Je beheert reservaties van lokalen zoals de repetitieruimte.
 • De uitleendienst vrije tijd valt onder jouw bevoegdheid.
 • Je staat in voor de aankoop- en voorraadbeheer (bijhouden stockmaterialen, bestellingen plaatsen en controleren).
 • Je ondersteunt evenementen en activiteiten:

            - Je behandelt aanvragen van externe evenementen: contacteren aanvrager, opstellen dossier college, afspraken maken met andere diensten, beheer evenementenagenda.

            - Het voorbereiden van eigen evenementen en activiteiten: mee uitwerken programma, boeken van locaties, bussen, lesgevers, e.d., bestellen materialen, inschrijvingen deelnemers,...

            - Het begeleiden van activiteiten jeugd/vrije tijd: wanneer nodig, aanwezig zijn op bepaalde evenementen, klaarzetten materialen, ontvangst deelnemers, begeleiden activiteit.

             - Voorbeelden van activiteiten zijn speelpleinwerking tijdens de vakantieperiodes, buitenspeeldag, Dag van de Jeugdbeweging, seniorensportdag, wandel- of fietszoektochten toerisme,...

 • Je verzorgt op regelmatige basis de permanentie in het toerismekantoor (onthaal, lokettaken) in samenwerking met de collega's van toerisme.
   
Profiel
 • Je hebt een diploma middelbaar onderwijs.
 • Je beschikt over een rijbewijs B.
 • Je bent klantgericht en hebt voeling met kinderen, jongeren en hun ouders.
 • Je bent bereid om te werken tijdens de schoolvakanties. Er kan geen vakantie genomen worden tijdens de periodes van speelpleinwerking. Dit is tijdens alle schoolvakanties, uitgezonderd van de Kerstvakantie. Tijdens de grote vakantie gaat het over 5 à 6 weken.
 • Je spreekt en schrijft vlot en foutloos Nederlands.
 • Je bent een organisatorische duizendpoot die een diversiteit aan administratieve taken aankan.
 • Je werkt nauwgezet en zelfstandig en je toont verantwoordelijkheid voor je werk.
 • Je gaat georganiseerd te werk, respecteert deadlines en je behoudt een overzicht op je eigen taken.
 • Je vindt het fijn om creatief mee te denken.

In de functiebeschrijvingen die je in de aanwervingsbrochure vindt, vind je zeker nog extra kennis die verwacht wordt bij aanwerving.

Aanbod

Het salaris bij een openbaar bestuur ligt vast. Er wordt rekening gehouden met barema's. Je kan hierover niet onderhandelen. Het bestuur houdt wel rekening met ervaring die opgedaan werd in de privé.

Meer info vind je in de brochure. Je kan ook informatie opvragen bij de personeelsdienst over jouw persoonlijk situatie.

De gunstige extra legale voordelen zijn terug te vinden in de brochure.

Bijkomende informatie

Solliciteren kan tot en met woensdag 23 januari 2019. Alleen kandidaturen met CV en diploma zijn geldig.

Het schriftelijke deel van het aanwervingsexamen gaat door op dinsdag 29 januari 2019 na de werkuren.