Teamverantwoordelijke communicatie
 • Bestuur: Gemeente Malle
 • Contract: onbepaalde duur
 • Weddenschaal: B1-B3
Functie

Als teamverantwoordelijke communicatie sta je in voor het uitbouwen en uitvoeren van een geïntegreerd communicatiebeleid voor gemeente en OCMW Malle.

Je hebt een gevarieerd takenpakket waarin de volgende punten centraal staan:

Coördineren

 • Je zorgt er voor dat burgers worden ingelicht over beleidsbeslissingen en –uitvoeringen in alle fases van de besluitvorming.

 • Je draagt actief bij aan een krachtige en positieve reputatie voor de gemeente Malle en de organisatie.

 • Je coördineert en ondersteunt contacten van de organisatie met de pers. Je gaat daarbij actief op zoek naar onderwerpen met actualiteitswaarde, verwerkt dit in sterke verhalen en koppelt het resultaat hiervan terug aan de organisatie.

 • Je zorgt, in samenwerking met diensten en externe partners, voor de planning en het kanaliseren van communicatie over de verschillende initiatieven van de organisatie.

 • Je coördineert de uitbouw van de digitale dienstverlening.

 • Je coördineert de communicatiekanalen en -activiteiten (o.a. tijdschriften, personeelskrantje, thematische folders en brochures, sociale media, wedstrijden, bewonersbrieven, hoorzittingen, ...),

 • Je zorgt er voor dat de huisstijl consequent wordt toegepast in de organisatie

   

Organiseren

 • Je beheert verschillende communicatiemiddelen (o.a. website, informatiebrochures, sociale media,…) zodat ze vlot kunnen gebruikt worden.

 • Je verzamelt, beheert en promoot de beschikbaarheid van relevant beeldmateriaal dat betrekking heeft op Malle.

 • Je organiseert en ondersteunt evenementen (onthaal nieuwe inwoners, opendeurdag,…).

 • Je organiseert initiatieven om de inspraak van de burger in het beleid te verhogen

 

Ondersteunen

 • Je leidt medewerkers op in algemene communicatievaardigheden, gebruik van communicatiemiddelen,…

 • Je ondersteunt de medewerkers bij een klantvriendelijke hulp- en dienstverlening op maat.

 • Je ondersteunt projectteams bij hun communicatie.

 • Je ondersteunt de profilering van organisatieonderdelen.

 • Je ondersteunt de actieve en passieve openbaarheid van bestuur.

   

 

Adviseren

 • Je brengt uitdagingen en mogelijkheden onder de aandacht van het college en het managementteam.

 • Je verzamelt goede voorbeelden en praktijken en stimuleert het gebruik ervan.

Profiel
 • Je hebt sterke communicatie- en organisatorische vaardigheden.

 • Een grondige kennis van communicatiebeleid en communicatiemiddelen is een must.

 • Je hebt eveneens een grondige kennis van de meest courante informaticasystemen en -pakketten.

 • Je bent bereid een grondige kennis te verwerven van communicatie- en democratische processen binnen een lokaal bestuur.

 • Kennis van de werking van een lokaal bestuur is een troef.

 • Jouw dynamisme, verantwoordelijkheidszin en betrokkenheid zorgen ervoor dat jij, indien nodig, ook buiten de kantooruren bereid bent prestaties te leveren die beschouwd worden als gewone arbeidstijd.

 • Je hebt minimaal genoten van een bacheloropleiding.

 • Je hebt relevante beroepservaring.

 • Je hebt een rijbewijs B.

Aanbod

Gemeente Malle beloont jouw vakbekwaamheid en jouw dynamische inzet met een afwisselende job en uitleenlopende verantwoordelijkheden.

Jouw functie valt onder de salarisschaal B1-B3.

Je ontvangt een fietsvergoeding, vergoeding openbaar vervoer, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, hebt recht op 35 vakantiedagen en 14 feestdagen.

 

Bijkomende informatie

Kandidaturen uiterlijk op zondag 22 oktober 2017.

 

Het schriftelijke aanwervingsexamen vindt plaats op donderdag 26 oktober (na werktijd). Het tijdstip van het mondelinge examen wordt meegedeeld aan de geslaagde kandidaten.

 

Je kandidatuur is pas volledig wanneer er een kopie van je diploma en rijbewijs wordt bijgevoegd.